โครงการ Startup Ready เราเปิดโอกาสท่านสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรและช่วยเหลือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมในประเทศไทย หากท่านเป็นผู้มีความสามารถหรือมีประสบการณ์ที่อยากถ่ายทอด มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทีมที่ปรึกษาโครงการเรา

คุณ สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม
Design and Creative Philosophy

Creative / Designer & CE RGB72 Company Limited
Columnist GM Magazine, GMBiz & SCB SME
Host Creative Talk

คุณ สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม
Design and Creative Philosophy
อ.ไกรวิน วัฒนะรัตน์
Content Marketing & Personal Branding

Lecturer at Srinakharinwirot University
Founder MoreThan8Lines

อ.ไกรวิน วัฒนะรัตน์
Content Marketing & Personal Branding
คุณ ต้องหทัย กุวานนท์
Commercialisation & Business Development

Managing Partner, Business Growth Driver,
Executive Coach, Startup Connector
CEO & Cofounder at Aimspire Co.,Ltd.

คุณ ต้องหทัย กุวานนท์
Commercialisation & Business Development
คุณ อรพิมพ์ เหลืองอ่อน
Commercialisation & Business Development

Managing Director at Aksorn Inspire Co., Ltd
Former CMO Nation Multimedia Group (Public) Co., Ltd
Former Thailand Country Manager at DDproperty.com

คุณ อรพิมพ์ เหลืองอ่อน
Commercialisation & Business Development
คุณ ชาคริต จันทร์รุ่งสกุล
Startup Mentor and Venture Capitalist

CEO Siri Ventures Co., Ltd
CEO & Co-founder Wecosystem
FireOneOne Company Limited

คุณ ชาคริต จันทร์รุ่งสกุล
Startup Mentor and Venture Capitalist
James Bernardo
Startup Ecosystem Builder

Program Director at Garage Society.
Focuses on building entrepreneurial ecosystem in Hong Kong.

James Bernardo
Startup Ecosystem Builder
Itay Tawili
Key person in Israeli's high-tech industry and startups

CEO & Founder I.B.O. Connection Group Ltd.,
Israel’s leading business promotion and technology transfer organisation

Itay Tawili
Key person in Israeli's high-tech industry and startups
ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์
Tax Law Specialist

Tax Specialist and Co-founder iTAX
Tax Lecturer at Siam University

ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์
Tax Law Specialist
คุณ สุรพงษ์ วีระรักษ์เดชา
Digital Production and Interactive Programming

Managing Director at Miryn Innovation.
17 years of experince in digital media and technology industry.

คุณ สุรพงษ์ วีระรักษ์เดชา
Digital Production and Interactive Programming
คุณ วิศิษฐ เจียปิยะสกุล
Strategic Branding & Communications Mentor

Former Strategic Planning Director at Dentsu Thailand
Founder of WOLF Co-working Space
Specialise in branding strategy, positioning and personality-integrated communication

คุณ วิศิษฐ เจียปิยะสกุล
Strategic Branding & Communications Mentor
คุณ ทวิภัทร เทศประทีป
Entrepreneurship and Innovation

Managing Director at NeuMerlin Group.
Specialise in innvative brand communication.

คุณ ทวิภัทร เทศประทีป
Entrepreneurship and Innovation
อ.พีรภัทร ฝอยทอง
Legal Counsel

CEO & Cofounder FongDi.com
Attorney at Law (Business Law)
Former Legal Counsel, Citibank N.A.

อ.พีรภัทร ฝอยทอง
Legal Counsel