Wider Experience Brings Fresh Ideas

เรียนรู้การเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพได้อย่างมีขั้นตอนกับวิทยากรมากประสบการณ์ที่จะมาช่วยถ่ายทอดความรู้ให้คุณเริ่มต้นก้าวแรกได้อย่างถูกต้อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้คุณเริ่มต้นธุรกิจและยังเปิดโอกาสให้เข้าถึงเครือข่ายนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

Classes

การอบรมตลอดโครงการคุณจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเริ่มต้นถึงการนำเสนอธุรกิจเพื่อโอกาสในการได้รับเงินทุน

Connections

พบปะแลกเปลี่ยนความคิดและก่อให้เกิดเป็นชุมชนผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกัน

Community

โอกาสเข้าถึงนักลงทุนชั้นนำของประเทศแบบใกล้ชิดพร้อมรับคำแนะนำเพื่อนำมาปรับใช้กับธุรกิจของตน

Certificates

ผู้จบหลักสูตรทุกคนจะได้รับใบประกาศียบัตรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อสิทธิพิเศษต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐ

Training & Workshop

การอบรมระยะเวลารวม 8 สัปดาห์ โดยครอบคลุมเนื้อหาการสร้างโมเดลธุรกิจ การฝึกทักษะการนำเสนอ และโอกาสในการนำเสนอผลงานกับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ  หากคุณมั่นใจว่ามีไอเดียที่ดีและความตั้งใจที่จะสร้างให้เกิดขึ้นจริง สมัครเข้าร่วมโครงการกับเราได้วันนี้ – 31 มกราคม 2561

Mentoring & Networking

นอกเหนือจากการอบรมแล้ว เรื่องราวนอกเหนือตำราเป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน เพราะฉะนั้นโครงการนี้จึงจัดให้มีการแชร์ประสบการณ์ตั้งแต่การเริ่มต้น การได้รับเงินทุน หรือแม้แต่ธุรกิจที่ exit แล้วไปไหนต่อ รวมไปถึงมุมมองของนักลงทุนในการคัดเลือกสตาร์ทอัพเพื่อลงทุน

Final Pitching

Final Pitch เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนสามารถนำเสนอผลงานทางธุรกิจรูปแบบการพูดคุยผลงานตัวเองแบบเป็นกันเองกับนักลงทุนตัวจริงเพื่อโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน สร้างความเป็นกันเองและความสนิทสนมระหว่างกัน

Timeline

 • 1

  สมัครร่วมโครงการ

  ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ Startup Ready ปี 2019 ได้แล้ววันนี้่ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562

 • 2

  สัมภาษณ์คัดเลือก

  สัมภาษณ์คัดเลือกผู้สมัครรุ่นละ 80 ราย วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2562

 • 3

  ประกาศผลการคัดเลือก

  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับเข้าร่วมโครงการวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาสามทุ่มตรง

 • 4

  เริ่มอบรม

  เริ่มอบรมวันแรกวันที่ 2 มีนาคม 2562 (รุ่นที่ 5) และ 17 มีนาคม 2562 (รุ่นที่ 6)

“The hardest part of starting up is starting out”

This is why we design Startup Ready to help you realise your idea.
With Love from Department of Industrial Promotion & Bangkok Ventures

Focus Industries

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเป้าหมาย

Smart Electronics

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

Next Generation Automotive

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

Medical and Wellness Tourism

การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี

Agriculture and Biotechnology

การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

Food for the Future

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีด้านอาหาร

Robotics

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์

Aviation and Logistics

อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

Biofuels and Bio-chemicals

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

Medical Technology

อุตสาหกรรมการแพทย์

Digital

อุตสาหกรรมดิจิตอล

Initiated by

Department of Industrial Promotion Logo

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อหาเราได้เลย

สถานที่อบรม

Prime Hotel Central Station
MRT สถานีหัวลำโพง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

หากทีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

081-668-0003

086-633-6028

หรืออีเมล์

hello@bangkok.ventures

Live Chat ผ่าน LINE@

@startupready